Inrochtaineacht - Isteach i gCill Dara

Tosaíocht Straitéiseach 4: Nascacht agus Inrochtaineacht Ceann Scríbe a Neartú

Gníomh 15: Glacadh le prionsabail an dearaidh uilíoch a spreagadh

Trí phrionsabail an dearadh uilíoch a ghlacadh (.i. nithe is díol spéise do thurasóirí, lóistín agus seirbhísí a bheith inrochtana do chách) cuirfear ar chumas cohórt níos leithne daoine taitneamh a bhaint as a dtaithí ar thurasóireacht i gCill Dara. Áirítear leis seo daoine óga, sean, agus daoine a bhfuil cumais éagsúla acu. Spreagfar gnólachtaí turasóireachta nua agus reatha chun prionsabail an dearadh uilíoch agus an dearadh aois-chairdiúil a ghlacadh i bhforbairt agus i bhfeidhmiú a ngnóthaí.

 

Comhoibreoidh Isteach i gCill Dara le Líonra Rochtana Chontae Chill Dara agus le Comhairle Contae Chill Dara chun spreagadh a thabhairt do ghnóthaí turasóireachta glacadh le prionsabail an dearadh uilíoch.