Tacaíochtaí Gnó ó Fáilte Ireland - IntoKildare
Treoirlínte Oibriúcháin maidir le hathoscailt gnólachtaí i gCill Dara
Ár Scéalta

Tacaíochtaí Gnó ó Fáilte Ireland

Ar 8 Meitheamh Fáilte Éireann sheol muid sraith tacaíochtaí gnó chun cabhrú le gnóthais príomhghnéithe a dtéarnamh a phleanáil. Forbraíodh iad seo le saineolaithe tionscail chun tacú le gnóthais a ngnó a athoscailt agus a athsheoladh go héifeachtach agus comhlánóidh siad na treoirlínte oibríochta maidir le hathoscailt atá liostaithe thíos freisin.

Tacaíochtaí gnó:

 • Athshlánú airgeadais
 • Feidhmíocht oibríochta: Áireamhán Acmhainne agus Tionchair Tráchtála agus conas d’oibríochtaí a bharrfheabhsú bunaithe ar acmhainn laghdaithe
 • HR lena athoscailt
 • Treoirlínte Oibriúcháin maidir le hAthoscailt
 • Folláine an fhostaí

 

Athshlánú airgeadais

 

Aisghabháil Airgeadais

D'ullmhaigh Fáilte Ireland, in éineacht le saineolaithe tionscail, roinnt treoracha chun na huirlisí cearta a sholáthar duit agus tú ag déanamh na gcinntí airgeadais is fearr do do ghnó. Le sainchomhairle agus léargas, tá súil acu cuidiú le gnóthais turasóireachta dul ar an mbóthar i dtreo athoscailt agus téarnamh airgeadais.

Cuideoidh gach ceann de na treoracha, na seicliostaí agus na teimpléid airgeadais leat do ghnó a thógáil óna shuíomh ‘dúnta’ reatha ar ais go trádáil ghníomhach. Cuirfidh siad comhairle ort maidir leis na rudaí a chaithfidh tú a athbhreithniú; conas a bhainistíonn tú do chostais; cad iad na leibhéil caipitil oibre a bheidh uait; do shreabhadh airgid a thuar, agus tacaíocht airgeadais a lorg ó bhainc nó ó institiúidí eile.

Forbraítear na tacaíochtaí le go mbeidh siad oiriúnach do gach leibhéal gnóthas agus tá siad sainiúil don earnáil:

 • Óstáin, tithe aíochta agus brúnna
 • Leaba agus Bricfeasta, carbhán agus campáil, féinfhreastail
 • Bialanna, caiféanna agus beáir
 • Díol spéise do thurasóirí
 • Soláthraithe gníomhaíochta

Rochtain a fháil ar thacaíochtaí téarnaimh airgeadais do do ghnó

Isteach i gCill Dara Físeán Téarnaimh Airgeadais Éire

 

Feidhmíocht oibríochta

 

Feidhmíocht oibríochta

Áireamhán Cumais & Tionchair Tráchtála agus conas do chuid oibríochtaí a bharrfheabhsú bunaithe ar acmhainn laghdaithe

Chruthaigh Fáilte Ireland a 'Áireamhán Acmhainne agus Tionchair Tráchtála' chun cabhrú le gnóthais measúnú a dhéanamh ar na codanna dá bhfeidhmiú ar féidir leo feidhmiú go brabúsach, conas aon spás atá ar fáil a úsáid chun laghduithe cumais a shárú agus cá háit le héifeachtúlachtaí a thiomáint.

Toisc go bhfuil méid, feistiú agus cruth difriúil ag gach gnó, caithfidh siad a gcumas nua a chinneadh agus é seo a ionchur san áireamhán. Is féidir é seo a choigeartú de réir mar a éascaíonn srianta fisiciúla faid. Cuideoidh an t-áireamhán leis an ngnó a chinneadh:

 • Éifeacht an chumais laghdaithe laistigh den ghnó
 • Tionchar tráchtála na bainistíochta costas agus na ndeiseanna giniúna ioncaim
 • Féidearthacht roghanna seirbhíse nua

Tá sraith de 'Do Oibríochtaí a Optamú' treoracha chun cabhrú le húinéirí agus bainisteoirí smaoineamh go cruthaitheach faoin gcaoi ar féidir leo na sócmhainní atá acu a úsáid. Tugann na cáipéisí seo breac-chuntas ar shraith cúinsí (mar shampla, ar phleanáil oibríochtúil, samhlacha nua gnó féideartha, aghaidh a thabhairt ar fhadú fisiceach ar an láthair, úsáid nuálach spáis, srl.), Le moltaí agus treoir ó shaineolaithe earnála chun cabhrú leis an bpróiseas athoscailte a nascleanúint agus chun eispéireas na n-aoi agus inbhuanaitheacht an ghnó a bharrfheabhsú.

Rochtain a fháil ar áireamháin feidhmíochta oibríochta agus treoirlínte chun oibríochtaí d’óstáin agus tithe aíochta a bharrfheabhsú

Rochtain a fháil ar áireamháin feidhmíochta oibríochta agus treoirlínte chun oibríochtaí a bharrfheabhsú do bhialanna, caiféanna, beáir agus gastropubs

Tabhair faoi deara le do thoil: cuirfear áireamháin bhreise a bhaineann le hearnálacha go gairid

Webinars Saineolaithe

 

 

HR lena athoscailt

 

I bhfianaise na n-athruithe suntasacha ar an gcaoi a n-oibreoidh gnóthais agus a bhfoireann nuair a fhillfidh siad ar an ionad oibre, tá gnólachtaí turasóireachta ag iarraidh treorach agus sainchomhairle ar raon saincheisteanna AD.

Fáilte Ireland's AD chun tacaíochtaí a athoscailt treoróidh sé gnóthais sna príomhréimsí riosca AD a bhaineann le háit shábháilte a sholáthar chun oibre, na ceanglais nua maidir le Prótacail um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte, bainistíocht agus pleanáil athruithe ar chonarthaí agus uaireanta (lena n-áirítear iomarcaíochtaí féideartha), agus tacaíochtaí fostaíochta a bhainistiú. agus íocaíochtaí. Forbraíodh na tacaíochtaí seo go léir de réir na reachtaíochta comhionannais agus fostaíochta.

Rochtain a fháil ar an AD chun tacaíochtaí a athoscailt

Sna seachtainí amach romhainn, seolfaidh Fáilte Ireland tuilleadh tacaíochtaí gnó chun gnóthais a ullmhú le hathoscailt agus le téarnamh. Áireofar leis seo tacaíochtaí i réimsí na foirne uasoiliúna agus iad ag obair go cianda, mar ullmhúchán le haghaidh filleadh ar an ionad oibre, chomh maith le treoir maidir le héileamh tomhaltóirí a chruthú chun díolacháin agus margaíocht a bhrú chun cinn.

 

 

Folláine an fhostaí

 

IntoKildare Folláine an Fhostaí

Ag tacú le do leas le linn COVID-19

 

Tá géarchéim COVID-19 ar cheann de na tráthanna is dúshlánaí agus is deacra dá raibh riamh ag tionscal na turasóireachta. Tá éiginnteacht roimh úinéirí gnó, fostaithe agus daoine atá féinfhostaithe faoi thodhchaí a gcuid post agus gnóthas. Is féidir imní agus imní suntasach a bheith mar thoradh ar amanna mar seo go nádúrtha. Sheol Fáilte Ireland sraith tacaíochtaí chun cabhrú leis an tionscal tríd an tréimhse dheacair seo, ar leibhéal gairmiúil agus pearsanta.

Tá mé anseo

Tá mé anseo Intokildare

Tá Fáilte Ireland, i gcomhpháirtíocht le PulseLearning, ag tairiscint na seirbhíse I Am Here: Rapid Response do thionscal turasóireachta na hÉireann. Is clár tacaíochta agus foghlama sláinte meabhrach é seo laistigh den ionad oibre agus níos faide i gcéin chun cumhacht a thabhairt d’fhostóirí agus d’fhostaithe comhráite misniúla a bheith acu faoi shláinte mheabhrach.

Aithníonn I Am Here gur mhaith le daoine i do ghnó ceangal a dhéanamh lena gcomhbhaill foirne chun an cúnamh nó an tacaíocht a theastaíonn uathu a fháil, go háirithe le linn géarchéime. Cuireann an clár seo ar chumas do bhaill foirne na seirbhísí atá ann cheana a threorú chuig na daoine a bhfuil sé de dhíth orthu.

Chun an tseirbhís seo a rochtain, tabhair cuairt ar I Am Here

Clár Cúnaimh d'Fhostaithe: Comhairleoireacht agus tacaíocht

INSPIRE Inbhir Choill Dara

Chun tacaíochtaí níos foirmiúla a sholáthar dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu, tá Fáilte Ireland i gcomhpháirtíocht le Inspire Workplaces chun rochtain rúnda agus saor in aisce a thairiscint ar Chlár Cúnaimh d’Fhostaithe. Tá sé seo ar fáil go forleathan d’úinéirí gnó, d’fhostaithe agus do dhaoine atá féinfhostaithe sa tionscal.

Cuireann Inspire Workplaces tacaíochtaí folláine agus seirbhísí comhairleoireachta ar fáil chomh maith le comhairle ar ábhair imní airgeadais agus saincheisteanna dlí, agus tá neart taithí aige ar thacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí agus d’fhostaithe ag amanna géarchéime ar fud na hÉireann.

Trí Líne Chabhrach Saorfhóin, a thairgtear 24/7/365, is féidir le gnóthais agus fostaithe rochtain a fháil ar an raon iomlán seirbhísí seo:

Líne Chabhrach Saorfhóin ar 1800 201346: Beidh ort Fáilte Ireland a lua agus tú ag teacht ar an tseirbhís lena chinntiú go gcuirtear na seirbhísí ar fáil duit saor in aisce.

Cuairt www.inspiresupporthub.org agus ar an leathanach baile, cliceáil an deilbhín corcra ‘Sign Up’, ar dheis ar barr. Nuair a spreagtar é, iontráil PIN do chuideachta, atá uathúil do Fáilte Ireland: COFIHUB!

 

Treoirlínte Oibriúcháin maidir le hAthoscailt

 

De réir mar a thosaíonn gnólachtaí turasóireachta a ndoirse a athoscailt, beidh difríocht idir an chaoi a n-osclaíonn tú ar bhealach atá sábháilte agus éifeachtach ag brath ar an earnáil ina n-oibríonn tú - le comhairle shonrach d’óstáin, gnólachtaí féinfhreastail, Leaba agus Bricfeasta, gnóthaí carbhán agus campála, gníomhaíocht soláthraithe, díol spéise agus bialanna, i measc nithe eile.

Chruthaigh Fáilte Ireland, i gcomhar le grúpaí tionscail, sraith treoirlínte d’athoscailt atá curtha in oiriúint d’earnálacha éagsúla thionscal turasóireachta na hÉireann. Tá na treoirlínte deartha chun tacú le húinéirí gnó agus leis an mbainistíocht i ngach céim agus iad ag dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann go sonrach lena dtionscal.

D'oibrigh siad go dlúth le príomhghrúpaí tionscail chun na treoirlínte oibríochta mionsonraithe seo a fhorbairt a thabharfaidh an fhaisnéis agus an chomhairle riachtanach do ghnólachtaí turasóireachta agus fáilteachais le cur ar a gcumas athoscailt go sábháilte.

Tugann na treoirlínte earnáilsonracha seo comhairle mhionsonraithe ar na córais ba chóir a chur i bhfeidhm chun cabhrú le muinín an phobail a spreagadh agus gnó a atosaigh agus iad ag cloí le comhairle sláinte poiblí agus prótacail Rialtais.

Soláthraíonn na treoirlínte comhairle chuimsitheach ar athoscailt d’úinéirí gnó, agus béim á leagan ar shábháilteacht agus fholláine fostóirí, fostaithe agus custaiméirí.

Déanfar na treoirlínte a nuashonrú go rialta de réir chomhairle sláinte poiblí an Rialtais de réir mar a fhorbraíonn an chomhairle seo. Cuimsíonn sé seo aon treoir bhreise a thugtar tar éis obair a rinne an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte agus an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ar chur i bhfeidhm na gceanglas maidir le fadú sóisialta atá ann cheana i dtimpeallachtaí sonracha, sainithe agus rialaithe sa tionscal fáilteachais le linn tréimhsí ar mhinicíocht íseal an ghalair. .

 

Íoslódáil na treoirlínte maidir le hathoscailt d’earnáil:

 

Tabhair faoi deara le do thoil, toisc gur cáipéisí oibre iad na treoirlínte seo, b’fhéidir go mbeidh ort do thaisce a ghlanadh chun an leagan is déanaí a fheiceáil.

 

Suites Tacaíochta IntoKildare


Ár Scéalta

Scéalta Eile Ar Féidir Leat