Déan teagmháil le Fáilte Chontae Chill Dara

Faisnéis do Chuairteoirí

Téigh i dteagmháil le Turasóireacht Chill Dara le haghaidh gach ceist ghinearálta faoi fhaisnéis turasóireachta.
Tugann Turasóireacht Chill Dara sonraí do chuairteoirí faoi áiteanna chun cuairt a thabhairt orthu, cad atá le déanamh, siamsaíocht áitiúil, faisnéis faoi chóiríocht, agus bealaí le glacadh. tá faisnéis faoi chodanna eile d’Éirinn ar fáil freisin.

T: + 353 (0) 45 898888
E: eolas@intokildare.ie

Fiosrúcháin Margaíochta agus Meán

Oibríonn Turasóireacht Chill Dara le hionadaithe an phreasa agus na meán ar bhonn laethúil agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó na meáin. Má fhoilsíonn tú rud ar bith mar thoradh ar na smaointe scéal, an ghrianghrafadóireacht nó an t-ábhar ó Into Kildare, cuir in iúl dúinn ionas gur féidir linn do chuid oibre a roinnt ar ár n-ardáin meán sóisialta agus buíochas a ghabháil leat.

T: + 353 (0) 45 898888
E: eolas@intokildare.ie