Rásaíocht Capall Éireann

Is é Rásaíocht Capall Éireann (HRI) an t-údarás náisiúnta do rásaíocht folaíochta in Éirinn, le freagracht as rialachas, forbairt agus cur chun cinn an tionscail faoin Acht Rásaíochta Capall agus Con 2001.

Ag HRI, is í an fhís atá acu a chinntiú go mbeidh Éire ar thús cadhnaíochta domhanda i rásaíocht agus pórú capall, ag cothú tionscail bheoga tuaithe. Is é an misean atá acu tionscail rásaíochta capall agus pórúcháin na hÉireann a fhorbairt agus a chur chun cinn chun spórt na rásaíochta capall in Éirinn a riaradh agus a rialú, chun na caighdeáin is airde ionracais agus leasa a chothú agus a chur chun cinn.

 

Cainéil Shóisialta