Féasta Meitheamh - IntoKildare

Féasta Meitheamh

Is féile dírithe ar an bpobal agus ar theaghlaigh í June Fest, a bunaíodh in 2012, a ritheann an eagraíocht neamhbhrabúis, White Lily Events, sa Droichead Nua gach bliain i rith mhí an Mheithimh. Déanann June Fest ceiliúradh, agus cur chun cinn ceoil, ealaíon, cultúir, dúlra, spóirt, oidhreachta, staire, agus gníomhaíochtaí gaolmhara agus gaolmhara eile trí imeachtaí a óstáil sa Droichead Nua agus sa cheantar máguaird.

Déanann June Fest a dhícheall an rud is fearr a thabhairt dár bpobal in Ealaín, Amharclann, Ceol agus Siamsaíocht Teaghlaigh. Soláthraíonn sé ardán do ghrúpaí pobail agus do dhaoine cruthaitheacha áitiúla, mar an Kildare Art Collective, chun a gcuid oibre agus a gcuid tallann a thaispeáint.

Is croíphrionsabal é tiomantas do fholláine an phobail agus an duine aonair atá mar bhonn agus taca leis an bhFéile, mar aon le creideamh go bhfuil sé de cheart ag gach duine na healaíona a chruthú, dul i dteagmháil leo, taitneamh a bhaint astu agus páirt a ghlacadh iontu.

Thar na blianta, bhí luminaries mar seo ag June Fest: Christy Moore, Andy Irvine, Donal Lunny, Luka Bloom, Wallis Bird, Damien Dempsey, Mundy, Jinx Lennon, Sive agus A Lazarus Soul.

I measc bhuaicphointí rialta na féile tá: Buama Snáth i bPáirc Líneach na Life, Bands on The Bank, Gigs Ceoil, comórtais Ealaíne agus Scríbhneoireachta, Taispeántais, Lá Spraoi Teaghlaigh, Seimineáir Staire / Oidhreachta, Grianstad ar The Liffey.

Sonraí Teagmhála

Treoracha Faigh
An tSráid Mhór, Droichead Nua, Contae Chill Dara, Éireann.

Cainéil Shóisialta