Ionad Ealaíon Bruach na hAbhann

Oibríonn Ionad Ealaíon Riverbank i gcomhpháirtíocht le healaíontóirí idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúla chun clár ealaíon inrochtana agus ardchaighdeáin a sholáthar i dtimpeallacht phearsanta.

Soláthraíonn siad clár ildisciplíneach a chuimsíonn amharclann, pictiúrlann, greann, ceol, damhsa, ceardlanna agus amharcealaíona.

Le gailearaí tiomnaithe do leanaí agus cláir d’amharclannaíocht agus ceardlanna d’ardchaighdeán do lucht féachana níos óige, tá Riverbank tiomanta do rannpháirtíocht luath leis na healaíona agus rochtain orthu a chur chun cinn.

Gach bliain cuireann Ionad Ealaíon Riverbank 300+ imeacht, taispeántas agus ceardlann beo i láthair, a bhfreastalaíonn timpeall 25,000 duine orthu.

I measc bhuaicphointí an chláir le déanaí tá aisteoirí ceoil iomráiteacha The Gloaming, Rhiannon Giddens agus Mick Flannery, na comrádaithe Deirdre O'Kane, David O'Doherty agus Des Bishop, léirithe amharclainne agus damhsa lena n-áirítear Swan Lake / Loch na hEala de chuid Teac Damsa, The Matchmaker le John B. Keane agus Shackleton Blue Raincoat, agus Favorites teaghlaigh lena n-áirítear stór náisiúnta, Bosco. Ina theannta sin, is léiritheoir / comhléiritheoir ar imeachtaí ealaíon é Riverbank Arts Center agus i measc na léiriúcháin tá Pure Mental le Keith Walsh (ar chamchuairt chuig 16 ionad ar fud na hÉireann) agus A Very Old Man With Enormous Wings, scéal grinn grinn Gabriel García Márquez, a tugadh chuig an stáitse do leanaí agus do dhaoine fásta camchuairteanna a roinnt le 14 ionad i 2021.

‘Is spás fáilteach, cairdiúil, inrochtana é Ionad Ealaíon Riverbank chun na healaíona agus an cultúr a thabhairt go lár an tsaoil chathartha agus an phobail i nDroichead Nua agus a phurláin. Tá sé mar aidhm againn lucht féachana sna healaíona sa Droichead Nua agus sa chontae i gcoitinne a phéacadh agus a ghiniúint, trí thacú le rannpháirtithe ar feadh an tsaoil agus abhcóidí ar son na n-ealaíon. ' Ráiteas Misin

Sonraí Teagmhála

Treoracha Faigh
An tSráid Mhór, Droichead Nua, Contae Chill Dara, W12 D962, Éireann.

Cainéil Shóisialta