Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann - Isteach i gCill Dara

Ionad Ealaíon Bruach na hAbhann

Oibríonn Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann i gcomhpháirtíocht le healaíontóirí idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúla chun clár ealaíon atá insroichte agus atá ar ardchaighdeán i gcónaí a sheachadadh i dtimpeallacht dlúth.

Cuireann siad clár ildisciplíneach ar fáil a chuimsíonn téatar, pictiúrlann, greann, ceol, rince, ceardlanna agus na hamharcealaíona.

Le gailearaí tiomnaithe do leanaí agus cláir amharclainne agus ceardlanna ardchaighdeáin do lucht féachana níos óige, tá Riverbank tiomanta freisin do rannpháirtíocht luath agus rochtain ar na healaíona a chur chun cinn.

Gach bliain cuireann Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann 300+ imeacht beo, taispeántas & ceardlann i láthair, ar a bhfreastalaíonn timpeall 25,000 duine.

I measc bhuaicphointí an chláir le déanaí tá ceoltóirí clúiteacha The Gloaming, Rhiannon Giddens agus Mick Flannery, na fuirseoirí Deirdre O’Kane, David O’Doherty agus Des Bishop, léirithe téatair agus rince lena n-áirítear Swan Lake/Loch na hEala de chuid Teac Damsa, The Matchmaker le John B. Keane. agus Blue Raincoat's Shackleton, agus ceanáin teaghlaigh lena n-áirítear taisce náisiúnta, Bosco. Ina theannta sin, tá Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann ina léiritheoir/comh-léiritheoir ar imeachtaí ealaíon agus i measc na léiriúchán tá Pure Mental le Keith Walsh (ag dul ar camchuairt chuig 16 ionad ar fud na hÉireann) agus A Very Old Man With Enormous Wings, scéal dorcha grinn Gabriel García Márquez, tugtha chun solais. an stáitse do leanaí agus do dhaoine fásta le camchuairteanna a roinnt ar 14 ionad in 2021.

'Is spás fáiltiúil, cairdiúil, inrochtana é Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann chun na healaíona agus an cultúr a thabhairt go lár an tsaoil chathartha agus an phobail sa Droichead Nua agus sa chomharsanacht. Tá sé mar aidhm againn lucht féachana na n-ealaíon sa Droichead Nua agus sa chontae níos leithne a phéacadh agus a ghiniúint amach anseo, trí thacú le rannpháirtithe ar feadh an tsaoil agus abhcóidí ar son na n-ealaíon.' Ráiteas Misin

Sonraí Teagmhála

Treoracha Faigh
An tSráid Mhór, Droichead Nua, Contae Chill Dara, W12D962, Éireann.

Cainéil Shóisialta