Hill of Allen - Isteach i gCill Dara

Isteach i gCill Dara, rinne Bord Turasóireachta Chontae Chill Dara soilsiú arís i mbliana ar Chnoc Allen, chun oíche roimh Naomh Bríd a cheiliúradh agus chun 1500ú bliain bás Bríd, pátrún Cho. D’fhuascail an túr stairiúil ag Cnoc Aille sraith soilse geala ag 5.00pm Dé Céadaoin, 31 Eanáir, a d’fhéadfaí a fheiceáil ar feadh breis agus fiche míle.

Fanfaidh an túr agus an cnoc ar lasadh go dtí meán oíche ar an 31 Eanáir sula lasfar iad arís ó 5pm go meán oíche ar Lá Fhéile Bríde, 1 Feabhra.

Le linn don searmanas drámatúil soilsithe a bheith ar siúl, sheinn an t-amhránaí is cumadóir ó Chill Dara, Luka Bloom, ceann dá chuid amhrán féin ag bun an túir. Insíonn an t-amhrán, ‘Ná bíodh eagla ort roimh an solas a lasann ionat’, scéal Naomh Bríd agus mar a thugann sí grásta, dóchas agus solas do mhuintir an domhain mhóir.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Isteach i gCill Dara, Áine Mangan, “Le linn covid bhí fíor-bhraistint iargúltachta, go háirithe le linn an ghlaslais nuair nach raibh teaghlaigh agus cairde in ann bualadh le chéile agus a chéile a fheiceáil, agus tháinig muid ar an smaoineamh an cnoc is airde a lasadh. sa chontae, The Hill of Allen, le feidhmiú mar chomhartha dóchais. Soilsíodh an túr iomlán agus sheinn Jack Lukeman, ar a dtugtar ‘Jack L’ freisin ag barr Chnoc Allen agus rinneadh na híomhánna a shindeacáitiú ar fud na cruinne. Deis iontach a bhí ann do mhuintir Chill Dara dul i dteagmháil le muintir an domhain oíche roimh Naomh Bríd chun teachtaireacht dóchais agus aontacht a roinnt. Lasamar cnoc Bhaile an Chorpaig chomh maith, áit a bhfuil pobal láidir i gCill Tíle a dhéanann ceiliúradh ar Naomh Bríd agus a scaip coinnle ar chónaitheoirí Chill Dara chun iad a spreagadh chun sos ar son na síochána.” Tá The Hill of Allen soilsithe anois le roinnt blianta anuas agus tá sé mar aidhm ag Isteach i gCill Dara taibheoir aitheanta ó Chontae Chill Dara a bheith ag canadh ag bun an túir gach bliain, oíche roimh Naomh Bríd. In 2024 chan an soprán idirnáisiúnta a bhfuil cáil dhomhanda uirthi, Celine Byrne ó dhúchas, ‘A candle for you’ ag an túr agus lasadh an chnoic.

“Tá an t-ádh dearg orainn leis an tallann agus an tacaíocht atá againn inár gcontae agus táimid an-bhuíoch de Lúc as an méid iontach a rinne sé agus as a léiriú beo anocht,” a dúirt Áine. “Bhí sé iontach draíochta, agus bhí an t-amhrán an-oiriúnach.”

D'fhreastail Cathaoirleach Chontae Chill Dara, an Comh. Dúirt Daragh Fitzpatrick a dúirt, “I dtraidisiún ársa na hÉireann thug Lá Fhéile Bríde le fios go raibh an earraigh ag teacht agus an teachtaireacht go bhfuil laethanta níos gile amach romhainn. Tá súil againn go dtabharfaidh Bríd síocháin di chuig domhan atá an-trioblóideach anois. Cuireann soilsiú an chnoic teachtaireacht dóchais ar fáil do mhuintir an domhain ó mhuintir Chill Dara.”

Mar gheall ar shláinte agus sábháilteacht, ní raibh aon rochtain ar Chnoc Allen le linn an tsearmanais soilsithe chun sábháilteacht an phobail a chinntiú. D’fhéadfadh baill den phobal an ‘soilsiú’ a fheiceáil óna dtithe féin trí logáil isteach ar leathanach Facebook Isteach Chill Dara nó trí chuairt a thabhairt ar www.intokildare.ie, Isteach i gCill Dara agus Ionad Solas Bhríde & Hermitages i gcomhar le chéile agus sheol siad gluaiseacht dhomhanda ‘Sos ar son na Síochána’ a bhí ar siúl ar an 1 Feabhra 2024, Lá Fhéile Bríde.

Chonaic Pause for Peace muintir Chontae Chill Dara ag iarraidh ar dhaoine ar fud an domhain stad ar feadh nóiméad ciúnais ag 12.00 meán lae ar an 1 Feabhra 2024.

Níos déanaí an tráthnóna sin, (1 Feabhra) rinne Áine Mangan cur i láthair faoi Chontae Chill Dara ag Ambasáid na hÉireann i Londain ar ar fhreastail baill de na meáin chumarsáide agus lucht gnó, na n-ealaíon agus an diaspóra cultúrtha Éireannach chun cinn.

Is é Lá Fhéile Bríde an chéad lá den earrach go traidisiúnta agus tá sé á cheiliúradh ag Críostaithe ar fud an domhain leis na céadta bliain. Rugadh pátrún Chill Dara sa chúigiú haois, áit ar thóg sí mainistir d’fhir agus do mhná i gCill Dara timpeall 470AD. D'iompair misinéirí agus imircigh Éireannacha a hainm agus a spiorad ar fud an domhain, tagann oilithrigh agus cuairteoirí go Contae Chill Dara ó gach cearn den domhan ag iarraidh siúl i gcosán Bríd.