June Fest chun a phleananna d’Fhéile an Mheithimh 2020 - Isteach i gCill Dara a athrú
Ár Scéalta

June Fest chun a phleananna do June Fest 2020 a athrú

Ag cruinniú speisialta Dé Luain, an 30 Márta, chinn Coiste Bainistíochta Fhéile an Mheithimh ar a phleananna d’Fhéile an Mheithimh 2020 a athrú. 

Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe, dúirt an Cathaoirleach, Colm Somers, ‘nach raibh aon rogha againn ach ár bpleananna a athrú d’Fhéile Mheitheamh 2020, i bhfianaise na géarchéime Coronavirus reatha’. 

Dar le Colm, 'labhraíomar go neamhfhoirmiúil le roinnt páirtithe agus thugamar léargas dóibh ar a bhfuil ag tarlú. Beimid anois ag tabhairt comhairle fhoirmiúil dár gcomhpháirtithe go léir sna laethanta amach romhainn’.

'Ní chiallaíonn an cinneadh seo, áfach, go bhfuil June Fest ag cur na bliana amach.' Tá June Fest, a dúirt Colm, ‘ag féachaint cheana féin ar bhealaí ina bhféadfaí ceiliúradh pobail a éascú nuair a bheidh an ghéarchéim reatha thart. 

Cé go mbeidh leagan amach cruinn ceiliúrtha mar seo ag brath ar cathain a bhainfear na srianta, bheimis ag súil le ceiliúradh a eagrú a d’fhéadfadh lá spraoi teaghlaigh, Buama Snáth agus roinnt imeachtaí ceoil a áireamh – b’fhéidir fiú paráid i gcomhar le Lá Fhéile Pádraig. Coiste Paráid.'

Ina theannta sin, dar le Colm, 'le linn an ghlasála reatha, féachfaidh June Fest le raon gníomhaíochtaí gréasán-bhunaithe a éascú chun daoine a nascadh trína leasanna, agus ar an gcaoi sin laghdófar an braistint iargúltachta a bhraitheann go leor daoine faoi láthair'.

‘Ba mhaith le Féile an Mheithimh cloisteáil ó phobal an Droichid Nua faoi na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise dóibh ag an am seo agus faoi na rudaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist le ceiliúradh deireadh géarchéime. 

Is féidir moltaí a chur ar aghaidh trí shuíomh Gréasáin Fhéile an Mheithimh nó trí leathanach Facebook Fhéile an Mheithimh.'

'Beidh beagán cuar foghlama i gceist leis an ngníomhaíocht gréasán-bhunaithe ionas nach dtarlóidh sé thar oíche.' 

'Chomh maith leis sin, cé gur bhreá linn cloisteáil ón bpobal faoi na gníomhaíochtaí a mbeadh suim acu iontu, beidh an fhéidearthacht ina príomhcheist'.

Ba mhaith le June Fest, a dúirt Colm, ‘buíochas a ghabháil lena maoinitheoirí, Comhairle Contae Chill Dara, agus a cuid urraitheoirí (go háirithe Meehan Family Food Group) agus a chomhpháirtithe go léir. Gan a dtacaíocht, ní bheadh ​​féile Meitheamh Fest indéanta.'

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Stiúrthóir na Féile, Stephen Connelly – 087 7112811
Cathaoirleach na Féile, Colm Somers – 087 8092351


Ár Scéalta

Scéalta Eile Ar Féidir Leat