Seolann Ráschúrsa an Náis Tionscnamh Nua Do Dhaoine Áitiúla Chill Dara - Isteach i gCill Dara
Ár Scéalta

Seolann Ráschúrsa an Náis Tionscnamh Nua do mhuintir na háite i gCill Dara

Tá tionscnamh nua seolta ag Ráschúrsa an Náis a bhfuil sé mar aidhm aige spreagadh a thabhairt do mhuintir na háite glacadh lena rás-rian áitiúil agus teagmháil a dhéanamh leis an bpobal áitiúil ar bhealach bríoch.

Tá gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl le linn na míonna atá le teacht ar chlár Rásaíochta Baile an Náis a ionchorpraíonn an pobal áitiúil, lena n-áirítear comórtas ealaíne do scoileanna agus comórtas Bailte Slachtmhara an Náis arna urrú ag Plandlanna Caragh agus Ráschúrsa an Náis.

Tabharfar cuireadh do thrádálaithe áitiúla freisin aonad aníos a chur in áirithe ar ráta laghdaithe ag an mbóthar chun a ngnó a chur chun cinn ag Lá Rásaíochta The Naas Town Goes ar an Satharn, 6 Iúil. Beidh rásaí den scoth ar siúl ar an lá féin agus beidh go leor gníomhaíochtaí ann do theaghlaigh agus do leanaí lena n-áirítear péinteáil aghaidhe, carachtair mascot úrnuachta, ceol beo agus BBQ.

Beidh an comórtas ar oscailt do bhunscoileanna sa Nás agus sna bailte agus sráidbhailte máguaird agus bronnfar duaiseanna ar na trí hiontrálaithe is fearr agus déanfar saothar ealaíne an pháiste bhuaiteach a atáirgeadh sa ráschárta. Idir an dá linn, spreagfaidh Comórtas Bailte Slachtmhara an Náis Cumainn Chónaitheoirí an Náis, trádálaithe agus daoine aonair príobháideacha le hiarratas a dhéanamh chun duaiseanna éagsúla arna n-urrú ag Ráschúrsa an Náis a bhuachan.

Beidh an phríomhdhuais ag dul go dtí an ‘Eastát is Fearr a Casadh Amach’ le duais de dhearbhán €500 ó speisialtóirí garraíodóireachta a bhfuil gradaim buaite acu, Caragh Nurseries. Beidh foirmeacha iontrála do Chomórtas Bailte Slachtmhara an Náis ar fáil ag deireadh mhí na Bealtaine nuair a bheidh siad á ndáileadh ar na tithe agus ar fáil le bailiú ó Leabharlann Pobail an Náis.

Beidh roghanna margaíochta éagsúla ar fáil do thrádálaithe atá in ann leas a bhaint as gazebos inar féidir leo táirgí samplacha a sholáthar do lucht rása, bualadh leis an bpobal agus a mbranda a chur chun cinn. Cuirfear 10 dticéad iontrála saor in aisce ar fáil do gach trádálaí a chuireann spás in áirithe chomh maith, mar aon le fógraíocht cártaí cine agus beidh a mbranda le feiceáil ar na scáileáin mhóra ar an mbóthar. Beidh roinnt aonad ar fáil freisin saor in aisce do ghrúpaí pobail agus spóirt agus ba cheart do ghrúpaí leasmhara dul i dteagmháil le Jackie Donohoe ag Ráschúrsa an Náis go díreach.

Is rian de stíl siopa é Ráschúrsa an Náis féin - tá gach rud inrochtana go héasca, agus is féidir leis an lucht féachana dul i ngleic leis an aicsean as a dtagann eispéireas rásaíochta tarraingteach agus spreagúil. Tá athchóiriú suntasach déanta ar an ráschúrsa le blianta beaga anuas agus cruthaíodh foirgneamh nua darb ainm ‘An Ciorcal’ anuraidh agus rinneadh athchóiriú iomlán ar na limistéir phoiblí agus ar an mBialann Lánléargais.

 

Féach ar an bpost seo ar Instagram

 

Post arna roinnt ag Ráschúrsa an Náis (@naasracecourse) on

Tá an foirgneamh suite díreach idir an Seastán Mór agus Fáinne na Paráide agus tá 'Goff's Owners and Trainers Lounge' ina chónaí anois. Ós rud é go mbaineann sé sult as radharcanna 180 céim den rian tá sé ar cheann de na pointí is mó amhairc ar domhan chun capaill a fheiceáil ag gluaiseacht agus tá an-tóir air i measc úinéirí idirnáisiúnta agus
oiliúnóirí Dúirt Bainisteoir Ráschúrsa an Náis, Tom Ryan, “Le lucht an rása a mhealladh, ní mór duit a bheith
in ann taithí iontach a thairiscint dóibh le háiseanna gan choinne.

“Cé go gcuirimid fáilte roimh dhaoine as gach cearn d’Éirinn agus den RA is iad ár bpátrúin áitiúla ár mbonn custaiméirí is mó agus is tábhachtaí ar fad. Ba mhaith linn a chinntiú go mbeidh muintir an Náis agus na máguaird
tá a fhios ag bailte go bhfuil muid anseo agus go mothaíonn siad mar chuid den áis iontach seo.

“Is taitneamhacht iontach é Ráschúrsa an Náis ní hamháin do ghrúpa mionlach daoine, tá sé do gach duine, idir óg agus aosta. Mholfaimis d’aon duine nach raibh anseo roimhe seo cuairt a thabhairt orainn agus gach rud a chuirimid ar fáil a fheiceáil
idir rásaíocht spreagúil, áiseanna iontacha, bia agus fáilteachas.”

Beidh Lá Rásaíochta Naas Town Goes ar siúl ar an Satharn, an 6 Iúil. Le haghaidh tuilleadh sonraí ar Chomórtas na mBailte Slachtmhara sa Nás atá urraithe ag Caragh Nurseries, an comórtas ealaíne nó chun spás fógraíochta a chur in áirithe déan teagmháil le Jackie Donohoe ag Ráschúrsa an Náis ar (045) 897391. Le haghaidh tuilleadh eolais ar Ráschúrsa an Náis féach ar an suíomh Gréasáin nua www.naasracecourse.com