3062 030.jpg
Ár Scéalta

Lá Fhéile Bríde – Iarrann Contae Chill Dara Sos ar son na Síochána

Isteach i gCill Dara, tháinig an Bord Turasóireachta do Chontae Chill Dara agus Ionad Solas Bhríde & Díseart le chéile agus sheol siad gluaiseacht domhanda ‘Sos ar son na Síochána’ a bheidh ar siúl ar an 1 Feabhra 2023, Lá Fhéile Bríde. Iarrfaidh Pause for Peace ar chónaitheoirí Chontae Chill Dara (Éire) ar dhaoine ar fud an domhain stopadh ar feadh nóiméad ciúnais ag 12.00 meán lae (am áitiúil) ar an 1 Feabhra 2023.

Is é 2024 an 1500ú bliain de bhás Naomh Bríd, pátrún Chill Dara agus na hÉireann agus mar ullmhúchán don bhliain speisialta seo beidh gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl in 2023. Tá an ghluaiseacht Sos ar son na Síochána ar cheann de na himeachtaí agus ceiliúrthaí speisialta seo a aithníonn go foirmiúil tábhacht na Naomh Bríd ó thaobh cultúir, creidimh, spioradáltachta agus staire de. Le ‘Brigid 1500’ beidh sraith iomlán de cheiliúradh agus imeachtaí ar siúl sa bhaile agus thar lear agus beidh 2023 ar an gcéad bhliain freisin a mbeidh Éire ag ceiliúradh na saoire poiblí nua in ainm an naoimh ionúin.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Into Kildare, Áine Mangan, “Ón bhliain seo ar aghaidh beidh Éire ag ceiliúradh saoire náisiúnta bhliantúil nua in ómós do Naomh Bríd, duine de thrí naomh pátrún ár dtíre. Fógraíodh saoire náisiúnta do Naomh Pádraig ina onóir i 1903, sa deireadh, céad fiche trí bliana ina dhiaidh sin bronnadh an onóir chéanna ar Naomh Bríd. Léiríonn an cinneadh seo samhaltú dínit chomhionann na bhfear agus na mban ar an leibhéal náisiúnta. Is é an 6 Feabhra an lá saoire poiblí nua i mbliana. Tá Lá Saoire Poiblí Lá Fhéile Bríde thar a bheith tábhachtach, ní hamháin do Chontae Chill Dara, ach don tír ar fad agus muid ag súil leis na céadta míle cuairteoir a fheiceáil ag taisteal go hÉirinn. Mar an gcéanna, ó thaobh baile de, beidh an saoire nua ina ardú fáilte roimh sholáthróirí fáilteachais a mbainfidh borradh gnó leo sa tréimhse ghualainn idir an Nollaig agus Lá Fhéile Pádraig.”

Dúirt an tSr. Rita Minehan ó Solas Bhríde, “Cuireann an ghluaiseacht seo le haghaidh Sos ar son na Síochána an t-ionad chun an saoire náisiúnta nua a chomóradh. Léiríonn sé bonn spioradálta don lá agus tá sé ag teacht le luach na síochána ar sheas Bríd ina cuid ama.”

Dúirt sí, “Tríd sos ar son na síochána, cuirimid teachtaireacht amach go gcuirimid i gcoinne na cogaíochta agus an t-iomadú arm, rud a dhéanann dochar ar an duine agus ar an domhan nádúrtha. Tá sé mar aidhm ag an ngluaiseacht seo spiorad na dlúthpháirtíochta domhanda a mhúscailt agus a thógáil agus sinn ag cuardach na síochána.”

Lean sí uirthi, “Tá lúcháir orainn triúr ambasadóir a bheith againn do Shos ar son na Síochána, is iad sin Ewan Morris, Lily Tyrell Kenny agus Ben Ryan, mic léinn shinsearacha ó Phobalscoil Bhaile Chill Dara.”

Cheana féin tá an scéala ag scaipeadh ar fud an domhain faoin ngluaiseacht Sos ar son na Síochána trí dhiaspóra na hÉireann atá ina gcónaí thar lear, trí Thurasóireacht Éireann agus trí líonra idirnáisiúnta Solas Bhríde. Beidh an Nua-Shéalainn ar dtús chun tús a chur leis an ngluaiseacht Sos ar son na Síochána nuair a bheidh nóiméad ciúnais acu ar son na síochána ar 12.00 meán lae, a gcuid ama ar Lá Fhéile Bríde, 1 Feabhra.

Mhínigh an tSr. Rita go n-iarrann Sos ar son na Síochána ar dhaoine de gach creideamh agus gan aon chreideamh stop a chur ar feadh nóiméad ciúnais agus an tsíocháin a chur amach óna gcroí chuig muintir an domhain. Dúirt sí go raibh an ghluaiseacht inspioráideach ag Naomh Bríd, a bhfuil a oidhreacht is mó a bhaineann lenár ndomhan cogaidh sa lá atá inniu ann. “Bhí cáil ar Naomh Bríd mar dhéantóir síochána agus ceann de na scéalta is mó a bhaineann léi is ea an claíomh seoda luachmhar a bhí ag a hathair a thabhairt do dhuine bocht ionas go bhféadfadh sé é a mhalartú mar bhia chun a mhuintir a chothú. Bhí sí trócaireach, cosantóir an domhain nádúrtha agus fórsa iontach ar son an cheartais a bhfuil a solas ag taitneamh níos gile inniu. Ón Nua-Shéalainn go Nua-Eabhrac ó Brisbane go Barcelona beidh nóiméad ciúnais ar son na síochána ar siúl ar fud na cruinne ar an 1 Feabhra agus beidh sé mar chuid den ghluaiseacht rollach Sos ar son na Síochána.”

Dúirt Áine Mangan, “Táimid thar a bheith sásta le Sos ar son na Síochána agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an tSr. Rita agus le foireann Solas Bhríde as a gcomhoibriú. I measc na ngníomhaíochtaí agus na gceiliúradh eile atá á stiúradh ag Isteach i gCill Dara tá cruthú Chonair Fuaime Naomh Bríd, soilsiú Chnoc Aillionn agus Chnoc Bhaile an Chorráin ar an oíche roimh Naomh Bríd agus iliomad misean trádála agus cumarsáid le hambasáidí idirnáisiúnta agus ranna rialtais. Isteach i gCill Dara, ag leanúint ar aghaidh ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Chill Dara chun raon cuimsitheach d’imeachtaí speisialta a sholáthar chun Brigid 1500 a cheiliúradh agus beidh clár iomlán imeachtaí ina dhiaidh sin. Táimid ag obair freisin lenár gcomhpháirtithe agus lenár gcomhghleacaithe ag Tourism Ireland agus Fáilte Éireann chun Cill Dara agus an lá saoire poiblí nua ar fud an domhain a chur chun cinn.”

Dúirt Cathaoirleach Chontae Chill Dara, an Comh. Dúirt Fintan Brett, “Is bliain thar a bheith tábhachtach í seo do Chontae Chill Dara, leagann an ghluaiseacht Sos ar son na Síochána an ardán do bhliain cheiliúrtha lúcháireach a thaispeánfaidh na heispéiris agus na nithe iontacha stairiúla agus cultúrtha atá le tairiscint ag Cill Dara. Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh ár gcairde go leor, idir shean agus nua, go Contae Chill Dara thar dheireadh seachtaine nua na saoire poiblí agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Isteach i gCill Dara agus le Solas Bhríde as a gcuid iarrachtaí iontacha.”

Beidh Sos ar son na Síochána ag 12.00 meán lae, Lá Fhéile Bríde, 1 Feabhra 2023. Le haghaidh tuilleadh eolais ar ghníomhaíochtaí éagsúla Brigid 1500 féach www.intokildare.ie nó tabhair cuairt ar www.solasbhride.ie áit a bhfaighidh tú tuilleadh eolais ar Feile Bhride, ceiliúradh seachtaine ar oidhreacht Naomh Bríd. #SosAr son na Síochána. Tabhair cuairt ar ár leathanach Instagram @intokildare.

Brigid 1500 lógó 2 saor in aisce