An Taoiseach Leo Varadkar le Sos Ar Son na Síochána - I gCill Dara
1200
Ár Scéalta

An Taoiseach Leo Varadkar Sos Ar Son na Síochána

Isteach i gCill Dara, shocraigh Bord Turasóireachta Chill Dara go dtabharfadh an Taoiseach, Leo Varadkar cuairt ar Ionad Solas Bhríde & Hermitages i gCill Dara (inniu 27th Jan) áit ar thug sé a thacaíocht do ghluaiseacht Lá Fhéile Bríde, Sos ar son na Síochána, tionscnamh a bhí i gceannas ar IntoKildare agus Solas Bhríde. Feicfidh Pause for Peace le muintir Chontae Chill Dara (Éire) ag iarraidh ar dhaoine ar fud an domhain stopadh ar feadh nóiméad ciúnais ag 12.00 meán lae (am áitiúil) ar an 1.st de mhí Feabhra 2023.

 

Le linn dó a bheith ag Solas Bhríde, ghlac an Taoiseach spréach ó lasair na Naomh Bríd chun coinneal speisialta a lasadh chun an glao domhanda ar an tsíocháin a chomóradh. Lasadh lasair na Naomh Bríd go siombalach ag comhdháil ceartais agus síochána i mBaile Chill Dara i 1993 agus tá Solas Bhríde ag tabhairt aire dó le 30 bliain anuas. Tá an lasair ar lasadh mar shúil dóchais, ceartais agus síochána don domhan. Phlandáil sé ansin crann Darach ag tagairt don bhrí litriúil ‘Cill Dara’, .i. 'Eaglais na Darach' mar thóg Naomh Bríd a séipéal faoi chrann Darach. Nochtadh Conair Fuaime Naomh Bríd Isteach i gCill Dara freisin ag cuairt an Taoisigh.

 

Dúirt an Taoiseach, “Tríd sos ar son na síochána táimid ag iarraidh ar dhaoine teacht le chéile chun cur i gcoinne cogaidh agus a bheith spreagtha ag Naomh Bríd ó Chill Dara, déantóir síochána, cosantóir an domhain nádúrtha agus fórsa iontach ar son an cheartais. Seo an chéad uair i mbliana lá saoire poiblí a bheith againn in ainm Naomh Bríd ar an 6th mí Feabhra a aithníonn go foirmiúil a oidhreacht shuntasach.”

 

Ar na daoine mór le rá a bhí i láthair bhí Cathaoirleach IntoChill Dara, David Mongey, Príomhfheidhmeannach IntoKildare, Áine Mangan, an tSr. Rita Minehan agus Geraldine Moore ó Solas Bhríde. I láthair freisin bhí Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chill Dara, Sonya Kavanagh, Paula O’Brien, Brigid 1500 agus Martin Heydon TD.

 

2024 1500 marcanna anth bliadhain do bhás Bríghid, pátrún Chill Dara agus duine de thrí pátrún na hÉireann. Mar ullmhúchán don bhliain speisialta seo beidh gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl in 2023. Tá an ghluaiseacht Sos ar son na Síochána ar cheann de na himeachtaí agus ceiliúrtha speisialta seo a aithníonn go foirmiúil tábhacht Naomh Bríd ó thaobh cultúir, creidimh, spioradáltachta agus staire de. Le ‘Brigid 1500’ beidh sraith iomlán de cheiliúradh agus imeachtaí ar siúl sa bhaile agus thar lear agus beidh 2023 ar an gcéad bhliain freisin a mbeidh Éire ag ceiliúradh na saoire poiblí nua in ainm an naoimh ionúin. Beidh an saoire náisiúnta nua ar siúl ar an 6th mí Feabhra na bliana seo agus táthar ag súil go dtabharfaidh sé borradh mór don turasóireacht go Contae Chill Dara agus don tír ar fad.

 

Dúirt Áine Mangan, Príomhfheidhmeannach IntoKildare, “Táimid an-sásta le Sos ar son na Síochána agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Taoiseach as a thacaíocht. Táimid ag obair freisin lenár gcomhpháirtithe agus lenár gcomhghleacaithe ag Tourism Ireland agus Fáilte Éireann chun Cill Dara agus an lá saoire poiblí nua ar fud an domhain a chur chun cinn. I measc gníomhaíochtaí gníomhacha agus ceiliúrtha eile atá á stiúradh ag IntoKildare tá soilsiú Chnoc Allen agus Cnoc Bhaile an Chorráin ar an oíche roimh Naomh Bríd agus iliomad misean trádála agus cumarsáid le hambasáidí idirnáisiúnta agus le ranna rialtais. Isteach i gCill Dara, ag leanúint ar aghaidh ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Chill Dara chun raon cuimsitheach d’imeachtaí speisialta a sholáthar chun Brigid 1500 a cheiliúradh.”

 

Dúirt an tSr. Rita Minehan ó Solas Bhríde, “Cuireann an ghluaiseacht seo le haghaidh Sos ar son na Síochána an t-ionad chun an saoire náisiúnta nua a chomóradh. Léiríonn sé bonn spioradálta don lá agus tá sé ag teacht le luach na síochána ar sheas Bríd ina cuid ama.”

 

Dúirt sí, “Tríd sos ar son na síochána, cuirimid teachtaireacht amach go gcuirimid i gcoinne na cogaíochta agus an t-iomadú arm, rud a dhéanann dochar ar an duine agus ar an domhan nádúrtha. Tá sé mar aidhm ag an ngluaiseacht seo spiorad na dlúthpháirtíochta domhanda a mhúscailt agus a thógáil agus sinn ag cuardach na síochána.”

 

Beidh Sos ar son na Síochána ar siúl ag 12.00 meán lae, Lá Fhéile Bríde, 1st de mhí Feabhra 2023. Chun tuilleadh eolais a fháil ar ghníomhaíochtaí éagsúla Brigid 1500 féach www.intokildare.ie nó tabhair cuairt ar www.solasbhríde.ie  áit a bhfaighidh tú tuilleadh eolais ar Feile Bhríde, ceiliúradh seachtaine ar oidhreacht Naomh Bríd.

Sos ar son na síochána 1


Ár Scéalta

Scéalta Eile Ar Féidir Leat